Buổi sinh hoạt chuyên môn tập huấn ra đề kiểm tra định kì.

    Ngày 8/12/2018 Trường Tiểu học Phú Thành A1 tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn tập huấn ra đề kiểm tra định kì cho toàn thể giáo viên.

IMG_20181211_170343

    Nhằm nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ cho toàn thể giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, 7 giờ 30 phút sáng ngày 8/12/2018, bộ phận chuyên môn Trường Tiểu học Phú Thành A1 đã tổ chức hướng dẫn ra đề kiểm tra định kì cho toàn thể giáo viên.

    Trong buổi sinh hoạt chuyên môn, cô Nguyễn Phương Thanh triển khai lại nội dung tài liệu tập huấn ra đề kiểm tra định kì của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các dạng câu hỏi trắc nghiệm SOLO.

IMG_20181211_170347 IMG_20181211_170351

    Sau khi nắm lại các nội dung về ra đề kiểm tra, các tổ khối lần lượt thực hiện nhận xét ưu điểm, hạn chế từng đề KT và đưa ra hướng điều chỉnh về:

    + Ma trận: xem có đủ 3 nội dung (số câu, câu số, số điểm); có bao nhiêu câu hỏi; Xem tỉ lệ các mức độ câu hỏi; Các câu hỏi được sắp xếp thế nào, (môn TV –đọc hiểu câu hỏi về nội dung trước, về KT Tiếng Việt sau).

    + Đề: Đoạn văn (TV đọc hiểu) có đạt số chữ chưa; Đề bài TLV có câu dẫn không; có nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn chưa; có bao nhiêu câu hỏi nhiều lựa chọn; xác định mức của các câu hỏi, phân bố điểm và việc xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan (đúng kỹ thuật SOLO) trong đề kiểm tra; Có yêu cầu rõ ràng chưa; …

    + Xem hướng dẫn chấm: Có cụ thể về nội dung, đáp án mở không; số điểm ghi như thế nào.

    + Xem trình bày tiêu đề đúng hướng dẫn chưa.

IMG_20181211_170356 IMG_20181211_170400    Kết thúc buổi tập huấn ra đề kiểm tra định kì, hầu hết giáo viên ngoài nắm được các bước ra đề kiểm tra, cách ra ma trận, ra đề, hướng dẫn chấm,… giáo viên còn nắm vững hơn các kỹ thuật ra câu hỏi trắc nghiệm SOLO.

    Buổi tập huấn thành công tốt đẹp.