Thực hành dạy lớp 1 chương trình mới

          Hôm nay 8 giờ, ngày 18 tháng 9 năm 2020, trường TH Phú Thành A1 tiến hành dạy thực hành môn Toán lớp 1 theo chương trình SGK mới 2018.

Bài : Thực hành và trải nghiệm – Vui Trung thu

          Thông qua tiết dạy giúp giáo viên lớp 1 nắm được quy trình dạy , phương pháp dạy , cách tổ chức các hoạt động, cách soạn giáo án, cách rèn các kỹ năng trải nghiệm trong tiết dạy…

         Kết quả :

         – Giáo viên nắm bắt được quy trình ,cách thức tổ chức …khá tốt.

         –  Học sinh tích cực học tập .

         – Tiết học diễn ra nhẹ nhàng sinh động.

         *Sau đây là những hình ảnh học sinh và giáo viên tham gia tiết học:

z2083919565285_d736ca4eecee0c008229e6cd84405433

z2083917518885_b8834f724a6744c85669eeb4b65a55bf

z2083919569949_aec3d6c5999caf392f05770158eefd4d