Hội nghị CB-CC-VC Trường TH Phú Thành A1 năm học: 2020-2021

     Ngày 26/9/2020 Trường TH Phú Thành A1 tổ chức Hội nghị CB-CC-VC. Hội nghị ký thỏa ước lao động tập thể, đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu năm học: 2020-2021.

– Chỉ tiêu phấn đấu đối với cá nhân.

– Chỉ tiêu đối với tập thể.

– Mục tiêu phát triển số lượng, duy trì sĩ số, phổ cập.

– Chất lượng giáo dục.

– Vận động HS tham gia BHYT: 100%.

Hình ảnh minh họa:

IMG20200926075807 IMG20200926081649 IMG20200926093134 IMG20200926100828 IMG20200926103012 IMG20200926104006     Để đạt được các chỉ tiêu trên, Hôi nghị cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận.

Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các bộ phận làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót của các bộ phận, từng cán bộ công chức nhằm xây dựng cơ quan giữ vững là đơn vị vững mạnh. BCH Công đoàn cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB, CC, VC; Cùng lãnh đạo cơ quan tổ chức các phong trào thi đua. CB, CC, VC khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.