Đại hội Liên đội Tiểu học Phú Thành A1, nhiệm kỳ 2019 – 2020

    Vào ngày 4 tháng 10 năm 2019 tại Liên đội Trường tiểu học Phú Thành A1 tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2019 – 2020.

IMG_20191009_223056 IMG_20191009_223101 IMG_20191009_223115 IMG_20191009_223118

    Trong buổi Đại hội thay mặt cho BCH Liên đội báo cáo lại thành tích mà Liên đội đạt được:

  1. Liên đội tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ” và trao tặng bảo hiểm y tế cho học sinh gặp khó khăn với số tiền 4.437.000 đồng.
  2. Tổ chức cho học sinh về nguồn “Bến cảng nhà rồng – khu văn hóa Đầm sen” cho hơn 100 đội viên để tìm hiểu thêm về cuộc đời – sự nghiệp tìm đường cứu của Bác Hồ vĩ đại.
  3. Tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho 120 đội viên về xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống đuối nước cho trẻ em,…
  4. Tham gia dự thi tìm hiểu về Anh hùng Liệt sĩ Vừ A Dính ( 8 bài dự thi)
  5. Tổng kết Công tác Đội Liên đội đạt Liên đội mạnh cấp huyện.

    Với những thành tích trên đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2019 – 2020 đề ra các phương hướng: Đạt liên đội mạnh cấp huyện, tỉnh. Đạt giải trong các hội thi cấp trên đề ra. Tổ chức nhiều hoạt động kỹ năng sông trong Liên đội. Và em Trần Lan Anh chi đội 5/3 đắc cử chức vụ LĐT và Lan Anh thay mặt BCH Liên đội LTĐ hứa hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.