Đại hội Liên đội Tiểu học Phú Thành A1, nhiệm kỳ 2018-2019

   Vào ngày 3 tháng 10 năm 2018 tại Liên đội Trường tiểu học Phú Thành A1 tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2018 – 2019. Trong buổi Đại hội thay mặt cho BCH Liên đội báo cáo lại thành tích mà Liên đội đạt được:

  1. Tham gia Hội thi chỉ huy Đội giỏi đạt giải ba toàn đoàn.
  2. Đạt giải nhất Hội thi tiểu phẩm “ Bạo lực học đường”
  3. Tham gia giáo dục kỹ năng sống cho các bạn đội viên: Bạo lực học đường, thi dựng trại đẹp,..
  4. Tổng kết Công tác Đội Liên đội đạt Liên đội mạnh cấp huyện, cấp tỉnh.

   Với những thành tích trên đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2018 – 2019 đề ra các phương hướng: Đạt liên đội mạnh cấp huyện, tỉnh. Đạt giải trong các hội thi cấp trên đề ra. Tổ chức nhiều hoạt động kỹ năng sống trong Liên đội. Và em Trương Thị Thảo Nhi chi đội 5/2 đắc cử chức vụ LĐT, thay mặt BCH Liên đội LĐT hứa hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

5f070507d71f37416e0e 5feb1d4ccf542f0a7645 836f49a7a09240cc1983 3796d44d0655e60bbf44 a9f992bd41a5a1fbf8b4